BIJDRAGE

OUDERS

Maandelijks ontvang je een factuur waarop volgende kosten eventueel kunnen gefactureerd worden.

Bijdrage ouders

Dit kan je terug vinden op de pagina bijdrage ouders:

Bijdragen voor de ouders: Terbank en Egenhoven

Vanaf 1 september 2008 wordt een dubbele maximumfactuur gevraagd aan de ouders.

Scherpe maximumfactuur

(ééndags uitstappen)

Eerste kleuterklas: € 45

Tweede kleuterklas: € 45

Derde kleuterklas: € 45

Lagere school: € 85

Kleuter: warme maaltijd + soep= € 3,50

Lager: warme maaltijd + soep= € 4,25

Middagtoezicht:  € 0,60 per middag (fiscaal attest)

Eten en drinken tijdens de middagpauze

Bio-fruit: € 12 (1 stuk fruit per week, van oktober tot juni, vestiging Celestijnenlaan)

Aankoop turnkledij (niet verplicht):

Turnbloes: €10

Turnbroek: €10

Tijdschriften (niet verplicht):

Instapklas en 1ste kleuterklas

-  Dopido: jaarabonnement € 31

-  Boektoppers: € 20

 

2de en 3de kleuterklas

-  Dokadi: jaarabonnement € 31

-  Doremi: jaarabonnement € 31

-  Boektoppers: € 20

 

1ste en 2de leerjaar

-  Zonnekind: jaarabonnement € 36

-  Boektoppers: € 20

 

3de en 4de leerjaar

-  Zonnestraal: jaarabonnement € 36

-  Boektoppers: € 20

 

5de en 6de leerjaar

-  Zonneland: jaarabonnement € 36

-  Boektoppers € 20

 

Nieuwjaarsbrieven: € 1

Minder scherpe maximumfactuur

(meerdaagse uitstappen)

Lagere school: maximale bijdrage verspreid over

6 schooljaren van € 420

Water: gratis

Soep: € 0,85

Bij vragen kan je steeds terecht bij het secretariaat of bij de directie.

SCHOOLLEVEN

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin