HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

HOE INSCHRIJVEN

Meer informatie over hoe je kind schrijven en de engagementsverklaring.

Tijdens het jaar

Openklasmomenten

Schooltoelage

Schooljaar 2016-2017

Kijkdagen

Engagementsverklaring

Dit kan je terug vinden op de pagina hoe inschrijven:

Capaciteit

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school naar de opleiding en opvoeding van hun kind(eren) toe. Ons schoolteam zet zich elke dag opnieuw in om deze verwachtingen waar te maken, maar wij kunnen dit enkel sàmen met jullie, ouders. Daarom vinden wij het belangrijk, in deze engagementsverklaring, enkele wederzijdse afspraken te maken.

 

Informeren en overleggen

Omdat wij sàmen met jullie willen werken aan de opleiding en opvoeding van je kind, organiseren wij verschillende informatie- en overlegmomenten (ouderavonden en individuele oudercontacten). Wij rekenen hier steeds op je aanwezigheid. Kan je op een overlegmoment niet aanwezig zijn? Vraag dan een afspraak aan op een ander moment!

De leerkracht, zorgcoördinator, CLB- medewerker en directie zitten regelmatig samen om de ontwikkeling van je kind te bespreken. Als er problemen zijn, word je door de school uitgenodigd voor een gesprek. We verwachten dat je ingaat op die uitnodiging.

Als je je zorgen maakt over je kind of je hebt vragen over de aanpak, kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht, de zorgcoördinator, de CLB- medewerker of iemand van de directie. Wij zullen zeker tijd maken om je zorg te bespreken!

 

Zorg is ons beleid

Onze school voert een zorgbeleid, waarbij we gericht de evolutie van élk kind opvolgen via een leerlingvolgsysteem. Wanneer op een bepaald ogenblik blijkt dat je kind nood heeft aan gerichte individuele begeleiding, zullen wij met jou overleggen hoe dit kan georganiseerd worden. Daarbij zullen wij duidelijk aangeven wat je van de school kan verwachten en wat de school van jou verwacht. Wij verwachten dat je ingaat op onze uitnodiging tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Altijd en op tijd op school

Wij verwachten élk kind dagelijks én op tijd op school. In de schoolbrochure vind je praktische richtlijnen met betrekking tot aan- en afwezigheden op school. Wanneer je kind vaak ongewettigd afwezig is, moeten wij dit melden en zal een CLB- medewerker contact met je opnemen.

 

Onderwijstaal stimuleren

Onze school is een Nederlandstalige school. Wij engageren ons anderstalige kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling, maar verwachten van hun ouders dat zij er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

Inschrijvingen gedurende het schooljaar

U kan gedurende het hele schooljaar een vrijblijvende rondleiding krijgen na het maken van een afspraak.

Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2018-2019

Onze school hanteert, samen met alle Leuvense scholen, eenzelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Dat wil zeggen dat alle scholen voorrangsperioden toepassen en de ouders zich eerst dienen aan te melden.

 

Welke kinderen kunnen worden aangemeld en ingeschreven?

Alle kinderen geboren in 2016 (die voor het eerst naar school mogen).

Oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar naar onze school komen.

 

Aanmelden en inschrijven schooljaar 2018-2019

 

-  Periode 1 : voor broers en zussen en kinderen van personeel

> van dinsdag 9 januari tot en met dinsdag 23 januari 2018

> op donderdag 22 februari 2018

De plaatsen worden toegewezen.

> van dinsdag 6 maart tot en met dinsdag 27 maart 2018

Toegewezen ouders kunnen inschrijven op onze school.

 

-  Periode 2 : voor alle kinderen

> van dinsdag 6 maart tot en met dinsdag 27 maart 2018

> op donderdag 26 april 2018

De plaatsen worden toegewezen.

> van woensdag 2 mei tot en met dinsdag 22 mei 2018

Toegewezen ouders kunnen inschrijven op onze school.

 

-  Periode 3 : Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden

> Vanaf vrijdag 1 juni 2018

Ouders kunnen vrij inschrijven op onze school.

Openklasmomenten

Voor de  instappende kleuters zijn er onthaalmomenten voorzien. Je kan er samen  met je kleuter kennismaken met de klasjuf en de vriendjes van de klas.

Opendeurdagen 2018

Terbank Egenhovenweg

Terbank Celestijnenlaan

Egenhoven Doleegstraat

Woensdag 21 februari 2018: 9u - 12u

Donderdag 8 maart 2018: 14u - 18u

 

Lukt het niet je om op deze momenten vrij te maken, aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met de directie.

Capaciteit

> Terbank

Aantal vrije plaatsen

Kleuteronderwijs: 48

Lager onderwijs: 60

 

Toekenningsparameters

Op basis van afstand (*): 50%

Op voorkeur van ouders: 50%

> Egenhoven

Aantal vrije plaatsen

Kleuteronderwijs: 15

Lager onderwijs: 27

 

Toekenningsparameters

Op basis van afstand (*): 70%

Op voorkeur van ouders: 30%

Vestiging Egenhovenweg 43

om 13u30

-  woensdag 25 oktober 2017

-  woensdag 20 december 2017

-  woensdag  7 februari 2018

-  woensdag 28 maart 2018

-  woensdag 9 mei 2018

Vestiging Doleegstraat 6

om 11u

-  vrijdag 20 oktober 2017

-  vrijdag 15 december 2017

-  vrijdag 26 januari 2018

-  vrijdag 23 maart 2018

Schooltoelage

Kleuters en de leerlingen van de lagere school kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. Naast de belangrijkste voorwaarde het gezinsinkomen, spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol.

 

Wat breng je mee bij inschrijving?

De SIS- kaart van je kind (of identiteitsbewijs).

Voor indicatorkinderen:

of bel naar het gratis infonummer 1700 of

-  een bewijs dat het kind tijdelijk is opgenomen of

-  een bewijs van de gemeente dat jullie behoren tot de trekkende bevolking

Bij inschrijving ondertekent u een akkoord met ons schoolreglement en de engagementsverklaring.

 

Tot welke groep behoort u?

Onze school reserveert voor 25% plaatsen voor indicatorleerlingen. Om te weten tot welke groep u behoort, bekijk eerst hieronder de bolletjes die bij uw kind of uw gezin passen.

O Kinderen uit uw gezin hadden vorig jaar recht op een schooltoelage

O Mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs

wat wij belangrijk vinden

Geboren voor ...

1 maart 2015

6 mei 2015

8 juli 2015

1 augustus 2015

19 augustus 2015

16 oktober 2015

14 november 2015

31 december 2015

Kan starten op ...

vrijdag 1 september 2017 (na de zomervakantie)

maandag 6 november 2017 (na de herfstvakantie)

maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie)

donderdag 1 februari 2018 (na 1 februari)

maandag 19 februari 2018 (na de krokusvakantie)

maandag 16 april 2018 (na de paasvakantie)

maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart)

maandag 3 september 2018 (na de zomervakantie)

(*) waarvan 75 % op basis van afstand woonplaats-school en 25 % op basis van afstand werk-school

Brochure inschrijvingen 2017-2018

Wanneer kan je kind starten op school?

Bekijk de algemene informatie over 'hoe aanmelden en inschrijven' (3'30").

Bekijk hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld (9'00").

Nuttig om weten: hoe
'meld je aan'. Download ook de brieven!

"Samen staan we sterk in de opleiding en

opvoeding van je kind. Fijn dat we op elkaar kunnen rekenen.

We willen graag samen school maken."

SCHOOLLEVEN

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin