HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

HOE INSCHRIJVEN

Meer informatie over hoe je kind schrijven en de engagementsverklaring.

Tijdens het jaar

Schooljaar 2020-2021

Kijkdagen

Engagementsverklaring

Dit kan je terug vinden op de pagina hoe inschrijven:

Capaciteit

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school naar de opleiding en opvoeding van hun kind(eren) toe. Ons schoolteam zet zich elke dag opnieuw in om deze verwachtingen waar te maken, maar wij kunnen dit enkel sàmen met jullie, ouders. Daarom vinden wij het belangrijk, in deze engagementsverklaring, enkele wederzijdse afspraken te maken.

 

Informeren en overleggen

Omdat wij sàmen met jullie willen werken aan de opleiding en opvoeding van je kind, organiseren wij verschillende informatie- en overlegmomenten (ouderavonden en individuele oudercontacten). Wij rekenen hier steeds op je aanwezigheid. Kan je op een overlegmoment niet aanwezig zijn? Vraag dan een afspraak aan op een ander moment!

De leerkracht, zorgcoördinator, CLB- medewerker en directie zitten regelmatig samen om de ontwikkeling van je kind te bespreken. Als er problemen zijn, word je door de school uitgenodigd voor een gesprek. We verwachten dat je ingaat op die uitnodiging.

Als je je zorgen maakt over je kind of je hebt vragen over de aanpak, kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht, de zorgcoördinator, de CLB- medewerker of iemand van de directie. Wij zullen zeker tijd maken om je zorg te bespreken!

 

Zorg is ons beleid

Onze school voert een zorgbeleid, waarbij we gericht de evolutie van élk kind opvolgen via een leerlingvolgsysteem. Wanneer op een bepaald ogenblik blijkt dat je kind nood heeft aan gerichte individuele begeleiding, zullen wij met jou overleggen hoe dit kan georganiseerd worden. Daarbij zullen wij duidelijk aangeven wat je van de school kan verwachten en wat de school van jou verwacht. Wij verwachten dat je ingaat op onze uitnodiging tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Altijd en op tijd op school

Wij verwachten élk kind dagelijks én op tijd op school. In de schoolbrochure vind je praktische richtlijnen met betrekking tot aan- en afwezigheden op school. Wanneer je kind vaak ongewettigd afwezig is, moeten wij dit melden en zal een CLB- medewerker contact met je opnemen.

 

Onderwijstaal stimuleren

Onze school is een Nederlandstalige school. Wij engageren ons anderstalige kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling, maar verwachten van hun ouders dat zij er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

Inschrijvingen gedurende het schooljaar

U kan gedurende het hele schooljaar een vrijblijvende rondleiding krijgen na het maken van een afspraak.

Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

Onze school hanteert, samen met alle Leuvense scholen, eenzelfde aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Dat wil zeggen dat alle scholen voorrangsperioden toepassen en de ouders zich eerst dienen aan te melden.

 

Welke kinderen kunnen worden aangemeld en ingeschreven?

Alle kinderen geboren in 2018 (die voor het eerst naar school mogen).

Oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar naar onze school komen.

 

Aanmelden en inschrijven schooljaar 2020-2021

U kan uw kind (geboortejaar 2018 of ouder) van 2 maart 2020 vanaf 9 u. tot en met 14 april 2020 tot 17 u aanmelden voor een kleuter- of lagere school uit Leuven, Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee.

 

Opendeurdagen/kijkdagen nieuwe inschrijvingen

Terbank Egenhovenweg

Terbank Celestijnenlaan

Egenhoven Doleegstraat

Woensdag 12 februari 2020: 9u - 12u

Donderdag 12 maart 2020: 14u - 17u30

 

Lukt het niet je om op deze momenten vrij te maken, aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met de directie.

Capaciteit

> Terbank

 

Toekenningsparameters

Op basis van afstand (*): 50%

Op voorkeur van ouders: 50%

> Egenhoven

 

Toekenningsparameters

Op basis van afstand (*): 70%

Op voorkeur van ouders: 30%

Wat breng je mee bij inschrijving?

ISI+kaart, kids-ID of paspoort

Voor indicatorkinderen:

-  een bewijs van de gemeente dat jullie behoren tot de trekkende bevolking

Bij inschrijving ondertekent u een akkoord met ons schoolreglement en de engagementsverklaring.

 

Tot welke groep behoort u?

Onze school reserveert voor 27% plaatsen voor indicatorleerlingen. Om te weten tot welke groep u behoort, bekijk eerst hieronder de bolletjes die bij uw kind of uw gezin passen.

O Kinderen uit uw gezin hadden vorig jaar recht op een schooltoelage

O Mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs

wat wij belangrijk vinden

Kinderen geboren t.e.m.

1 maart 2018

9 mei 2018

4 juli 2018

1 augustus 2018

22 augustus 2018

19 oktober 2018

17 november 2018

Vanaf 18 november 2018

komen na ...

Zomervakantie 2020

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Instap 1 februari 2021

Krokusvakantie

Paasvakantie

Hemelvaart

Zomervakantie 2021

dus vanaf ...

1 september 2020

9 november 2020

4 januari 2021

1 februari 2021

22 februari 2021

19 april 2021

17 mei 2021

1 september 2021

(*) waarvan 75 % op basis van afstand woonplaats-school en 25 % op basis van afstand werk-school

Brochure elektronisch inschrijven

Wanneer kan je kind starten op school?

Bekijk de algemene informatie over 'hoe aanmelden en inschrijven' (3'30").

Bekijk hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld (9'00").

Nuttig om weten: hoe
'meld je aan'

"Samen staan we sterk in de opleiding en

opvoeding van je kind. Fijn dat we op elkaar kunnen rekenen.

We willen graag samen school maken."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters