HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

LEEF-

REGELS

Volgende afspraken vastgelegd in de ‘algemene leefregels’ hebben als doel het samenleven in onze schoolgemeenschap VBS Terbank- Egenhoven zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Dit kan je terug vinden op de pagina

leefregels:

Algemene leefregels

Leefregels Terbank

Leefregels Egenhoven

Algemene leefregels Terbank - Egenhoven

-  We stellen het op prijs wanneer alle kinderen ’s morgens tijdig (8.35u) aanwezig zijn zodat ze de

dag samen kunnen starten en eventuele afspraken over het verloop van de dag niet missen.

 

-  De kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklassen kunnen vanaf 8.20u terecht in hun klas.

 

-  Bij ziekte van een leerling uit de lagere school moet de school verwittigd worden voor 9u ’s morgens.

Nadien is een doktersattest of een ingevuld afwezigheidsbriefje van de school noodzakelijk. Bij ziekte van een kleuter volstaat een telefoontje.

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is: Indien de directie akkoord is en

mits voorlegging van een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling afwezig zijn om bepaalde redenen. De directie mag geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

-  De directie is verplicht om de schoolarts te verwittigen wanneer een kind met een besmettelijke

ziekte of vermoeden van een besmettelijke ziekte is aangetast.

 

Luizen. Gelieve de school meteen te verwittigen als je luizen  opmerkt in het haar van je kind.

Zo kan de school brieven uitdelen aan alle kinderen van de klas.

 

-  Een verklaring van ziekte ondertekend door een ouder mag een periode van drie opeenvolgende

kalenderdagen niet overschrijden en kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend.

 

Medicatie voor zoon of dochter tijdens de schooluren kan enkel toegestaan worden na voorleggen

van een doktersbriefje.

 

Warme maaltijden worden per trimester of per schooljaar besteld. Verwittig bij afwezigheid de

school vóór  9 uur zodat de traiteur nog tijdig op de hoogte kan worden gebracht en de warme maaltijd geannuleerd wordt.

 

-  Kinderen mogen  geen speelgoed meebrengen naar school. Het gaat stuk of raakt verloren.

 

Persoonlijke voorwerpen van de kinderen (kledij, brooddoos,..) worden best van hun naam voorzien.

 

-  Omdat  we streven naar een PMD- arme school vragen we geen brik of plastieken flesjes mee te

geven met jullie kinderen.

 

-  Het GSM-gebruik bij de kinderen is enkel toegelaten na overleg met klasleerkracht.

 

-  We maken van elke schooldag een fruitdag. Tijdens de speeltijd van 10.15u wordt er door iedereen

fruit gegeten.  Bij de kleuters wordt het fruit door de juffen geschild.

 

Roken op school is verboden, er geldt een algemeen rookverbod in de ganse school.

Aanvullende leefregels Terbank

-  Kleuters van de instapklas en 1ste en 2de kleuterklas kunnen om 12.15u en/of 15.40u buiten

aan de turnzaal afgehaald worden. Aan de deur zorgt een leerkracht voor een vlotte organisatie.

 

-  Kinderen die na schooltijd of na een naschoolse activiteit niet onmiddellijk afgehaald worden,

gaan onder begeleiding naar ‘Stekelbees’. Dit om hun veiligheid te verzekeren.

 

-  Binnen de schooluren wordt enkel op het gras gespeeld wanneer de groene vlag uithangt.

Tijdens de voor- en naschoolse opvang beslist Stekelbees wanneer er op het gras mag gespeeld worden.

 

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de gang van de directie. Voorwerpen die door de

kinderen na schooltijd buiten vergeten of verloren zijn worden door Stekelbees verzameld en kunnen bij hen afgehaald worden.

 

Auto’s zijn tussen 8u en 16.30u verboden aan de kant van de Witte Villa.

Aanvullende leefregels Egenhoven

-  Voor de veiligheid van onze kinderen  kan er niet geparkeerd worden op de speelplaats en op

de versmallingstrook voor de school.

 

-  Wie een fiets meebrengt naar school, neemt die best terug mee tijdens het weekend.

"Goede afspraken maken goede vrienden."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin