HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

LOC

Lokaal Overlegcomité

LOC bevordert interne werking van het schoolteam en optimaliseert de relatie tussen het schoolbestuur en leerkrachten.

De oprichting en de werking van het Lokaal Overlegcomité is geregeld door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Het gaat erom de interne werking van het schoolteam te bevorderen en de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten te optimaliseren.

 

Het LOC is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (de vakbondsafgevaardigden zetelen van rechtswege in het LOC) en twee leden van het schoolbestuur. De directie kan en mag aanwezig zijn, maar heeft geen stemrecht en zetelt dus als waarnemer of expert voor één van de partijen.

 

Het is ook altijd mogelijk om een onafhankelijk, extern, expert op te roepen om bijvoorbeeld bijkomende juridische uitleg te geven bij een dossier.

 

Het LOC vergadert op z’n minst vier keer per jaar. De besluiten van het LOC zijn bindend voor beide partijen en kunnen alleen maar herroepen worden in een volgende vergadering van het LOC.

"De bedoeling van het LOC is om de school

optimaal te laten functioneren

voor leerlingen en leerkrachten."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters