HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

SCHOOL-

BESTUUR

De directie, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, adviseert het schoolbestuur op verschillende domeinen. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en begeleiding van opvoeding en onderwijs in de school.

Concreet betekent dit dat het schoolbestuur instaat voor:

-  het aanwerven, benoemen en mee opvolgen van het personeel;

-  het aanwenden van het lestijdenpakket;

-  het didactisch en pedagogisch functioneren van de school;

-  de pastorale animatie;

-  het beheer van de schoolgebouwen, infrastructuur en inrichting;

-  het beheer van de financiën;

-  en dit alles in de geest van het opvoedingsproject van de school.

 

Het schoolbestuur laat zich ook bijstaan en adviseren door pedagogische begeleiders, door de schoolraad van de school en het Lokaal Overlegcomité (LOC).

 

Het schoolbestuur bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Deze laatste vergadert regelmatig samen met de schooldirectie.

"Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid

voor de organisatie en begeleiding van opvoeding en

onderwijs in de school."

Schoolbestuur

Elisabeth Monard, Kastanjelaan 3, 3001 Heverlee – voorzitter

Claire Planckaert, Filosofenlaan 66, 3001 Heverlee – bestuurder

Jan Zegers,Grote Molenweg 89, 3020 Herent – bestuurder

Ann Van Loey, Bredepleinstraat 14, 3190 Boortmeerbeek – bestuurder

Piet Eerdekens, Doleegstraat 95, 3001 Heverlee – bestuurder

Patrick Vandewiele, Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek – bestuurder

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin