HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

SCHOOL-

RAAD

De schoolraad is een forum, ingesteld door het Decreet van 2 april 2004 van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de participatie op school, en is de opvolger van de participatieraad.

Dit kan je terug vinden op de pagina schoolraad:

Algemene tekst

Schoolraad

De schoolraad is een ontmoetingsplaats tussen de leerkrachten (Pedagogische Raad), de ouders (Ouderraad) en mensen uit de lokale gemeenschap, waar deze geledingen hun decretale overleg- en adviesbevoegdheid uitoefenen, in interactie met de schooldirectie en het schoolbestuur.

 

De schoolraad geeft advies bij beslissingen betreffende het studieaanbod, de begeleiding van en naar school, projecten op school (zoals zorg) en wordt ook geconsulteerd bij  wijzigingen in het (school)reglement, criteria voor het verdelen van de lestijden en financiële aspecten van het schoolgebeuren.

 

De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen als informatie- en communicatiekanaal van en naar de diverse geledingen.

Schoolraad

Voorzitter

Afgevaardigden lokale gemeenschap

Afgevaardigden ouders

Afgevaardigden schoolteam

Afgevaardigde schoolbestuur

 

Kim Schroeven

Chris Boghe, Martina Thielemans

Carine Clarysse, Els Robeyns

Karina Lepaige, Peter Tollet en Peter Vanoyenbrugge

Claire Planckaert

"De schoolraad heeft een belangrijke rol te vervullen

als informatie- en communicatiekanaal

van en naar de diverse geledingen."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters